Telefon: 0232 4416567
E-mail: bilgi@spinabifida.org.tr

FAALİYETLER

Engelli Çocukların Katılım Hakkı

  Projenin ana faaliyetleri kapsamında sivil toplum kuruluşları için 28-29 Haziran 2021 tarihinde Çocuk Katılımı Eğitimi düzenlendi. STK’ların çocuk katılımına ilişkin bilgi ve motivasyonunun artırılması hedeflenen STK yöneticilerine 6 saatlik çevrimiçi çocuk katılım eğitimi verildi. STK’lara yönelik düzenlenen eğitim 34 STK’dan toplam 62 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

       Eğitimin ilk gününde Türkiye Spina Derneği Başkan Yardımcısı ve Engelli Çocukların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımı Projesi Koordinatörü Nurdan Anlı; Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik ve proje ortağı kuruluş olan Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Spina Bifida Derneğinden Selma Çalık projeyi anlatan bir sunum yapmıştır. Eğitimin ilk oturumunda GlobalChild’dan Adem Arkadaş Thibert Çocuk Katılımında Temel İlkeler, Yaklaşımlar ve Yöntemler başlıklı sunumunu yaparken H.Ü. Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Kasım Karataş Çocuk Hakları Perspektifinden Engelli Çocukların Katılım Hakkı başlıklı konuşmasını yapmıştır. Günün ikinci oturumunda H.Ü. Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Aslıhan Aykara’nın Engelli Çocukların Katılım Hakkı Açısından Sağlamcılık Yaklaşımı başlıklı konuşmasının ardından son sunumda Sosyal Hizmet Uzmanı ve Çocuk Hakları Aktivisti Emrah Kırımsoy Çocuklarla Çalışmalarda Yetişkinlere Notlar başlıklı konuşmasını yapmıştır.

     Eğitimin ikinci gününde ‘’Çocuk Katılımına İlişkin Uygulamalar ve Deneyim Paylaşımları’’ oturumunda Sulukule Gönüllüleri Derneğinden Aytül Özcan, Eksi25 Derneğinden Erhan Özcan, Şehir Dedektiflerinden Gizem Kıygı, Bilgi Çocuk Çalışmalarından Gözde Durmuş, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Engelli Çocuk Hakları Ağından Fulya Ekmen yaptıkları çalışmalar ve deneyimleri aktararak ufuk açıcı sunumlar yaptılar. Günün ikinci kısmında gerçekleşen atölye çalışmaları, engelli çocukların katılımı üzerine düşünme fırsatı sağlamış ve katılımcılar engelli çocukların katılımını sağlayacak örnek model geliştirmişlerdir.