Telefon: 0232 4416567
E-mail: bilgi@spinabifida.org.tr

Proje Hakkında

Engelli Çocukların Katılım Hakkı Projesi

Çocuk katılımı tüm çocuklar için bir haktır. Çocuklarla ilgili her türlü karara çocukların kendi görüşlerinin yansımasıdır. Bu hak hayat bulduğunda, çocuklar aktif vatandaşlar olarak topluma katılırlar ve çocuklara daha uygun hizmetler sunulabilir.

Çocuk katılımı hem çocuklara hem yetişkinlere yarar sağlar. Çocuklara haklarını ve görevlerini pratik ve uygun bir şekilde öğrenme fırsatı sunar. Çocuk katılımı ayrıca yetişkinlerin çocuklara saygı duymasına ve onlara vatandaş gibi davranmasına yardımcı olur. Vatandaşların demokrasiye olan bağlılığı ve anlayışı güçlenir.

Engelli çocuklar, engelli olmayan yaşıtlarına göre karar alma süreçlerine daha az katılım olanağına sahiptirler. Etkin bir demokratik katılım ve engelli bireyler açısından daha kapsayıcı bir toplum sağlamak için çocukların sesini duymak, ihtiyaçlarını dikkate almak ve “çocukların aktif katılımını” sağlamak için gerekli adımları atmak önemlidir.

Çocuk katılımı ve hak temelli yaklaşım uluslararası sözleşmelerin temel kavramlarıdır. Engelli çocukların katılımının önemi hem BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde hem de daha yakın zamanda BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nde açıkça belirtilmiştir. 

Bu proje genelde engelli çocukların katılım hakkını görünür kılmak ve geliştirmek, özelde ise engelli çocukların katılım hakları alanında sivil toplumun gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Sivil toplum örgütlerinin engelli çocuk katılımı kapasitelerini artırmak

 2. Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hakkında farkındalık kazandırmak

 3. Engelli çocukların sivil topluma katılım kapasitelerini artırmak

 4. Kurumların engelli çocuk katılımı konusunda farkındalıklarını artırmak

Engeli olan ve engeli olmayan 11-18 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır.

 1. STK’ların ‘’engelli çocuk katılımı’’ konusunda kapasiteleri artırılacaktır.

 2. Engelli çocukların, “Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi” (EHS) konusunda farkındalığı artırılacak, haklarını öğrenmeleri ve haklarını kullanmaları desteklenecektir.

 3. Akran eğitimi ve oyun yoluyla engelli çocukların sivil topluma katılım kapasitesi arttırılacaktır.

 4. Engelli çocukların katılımı konusunda kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ların bilinçlendirilmesi ve işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi sağlanacaktır.
 1. STK’lar İçin Çocuk Katılımı Eğitimi

  Engelli çocuklarla ve çocuklar için çalışan STK’ların çocuk katılımı konusunda bilgi ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla eğitim yapılacaktır.

  Eğitim; çocuk katılımının önemi, ilkeleri, yasal dayanağı, yöntemi ve planlamasını içerir.

 2. Çocuk Katılımı Yol Haritası

  Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nin (EHS) Çocuk Dostu Versiyonun Geliştirilmesi

 3. Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nin (EHS) Çocuk Dostu Versiyonun Geliştirilmesi

  Sözleşmenin çocuk dostu versiyonu; çocukların haklarını öğrenmeleri, savunmaları ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak için araç olarak kullanmak üzere Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nin çocuk dostu versiyonu geliştirilmiştir. Anasayfada yer alan ”Ürettiklerimiz” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 4. Oyun Geliştirme

  Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesinin (EHS) çocuk dostu versiyonuna dayalı olarak engelli çocukların haklarını öğrenmeleri için kutu oyunu ve mobil oyun geliştirilmiştir.

  Anasayfada yer alan ”Ürettiklerimiz” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 5. Akran Eğitimi

  Çocukların geliştirilen kutu oyunu ve mobil oyunu başka çocuklarla oynamaları, oyun aracılığı ile haklarını savunmaları, karar süreçlerine katılmalarının yollarını öğretmek için akran eğitimi düzenlenmiştir.

  Anasayfada yer alan ”Ürettiklerimiz” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 6. Çocuk Katılımı El Kitabı

   

  Engelli çocukların sivil toplum faaliyetlerine katılımını sağlamak için çocuklara ve STK’lara yönelik bir rehber kitap hazırlanmıştır. Kitap, uzmanlar tarafından önceki çalışmaların rehberliğinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar ve yetişkinlerle işbirliği içinde yazılmıştır.

  Anasayfada yer alan ”Ürettiklerimiz” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 7. Kamu-Üniversite-STK Toplantısı

  Kamu-üniversite ve STK’lar arasında engelli çocukların katılım hakları konusunda farkındalığın geliştirilmesi, hazırlanan oyunların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için bir toplantı yapılmıştır.