Telefon: 0232 4416567
E-mail: bilgi@spinabifida.org.tr

ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ (EHS) ÇOCUK DOSTU VERSİYONU

Engellilerin tüm dünyada ve Türkiye’de en çok ayrımcılığa uğrayan ve hakları ihlal edilen gruptur ve  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun %15‘i engelli bireylerden oluşmaktadır. Engelli bireylerin haklarına erişmesi ve eşit bir dünya için kişilerin kendi haklarını bilmesi ve savunmasının yanı sıra tüm toplumun ve kamu kurumlarının, bu haklara saygı duyması ve koruması zorunludur. Bunun için, engelli bireylere merhamet yaklaşımı yerine hak temelli bakış açısının yerleşmesi, engellilik meselesine insan hakları sorunu olarak bakılması sorunların çözüm noktasını oluşturmaktadır. Türkiye, Engelli Hakları mücaadelesinde oldukça önemli bir kazanım olan BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne ilk imza atan ülkelerden olup, sözleşme ülkemizde 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı; engelli bireylerin, diğer bireylerle herhangi bir ayrım olmaksızın, tüm temel insan hak ve özgürlüklerinden eksiksiz şekilde ve tam bir eşitlik temelinde yararlanmasını desteklemek, garanti altına almak ve her insanın doğuştan sahip olduğu onuruna saygıyı güçlendirmektir.

Toplumda en fazla hakları ihlal edilen engellilerinin çocuk yaşta haklarının içselleştirilmesi için gerçekleştirilen kısa adı ile ‘Çocukların Katılım Hakkı-CHiP IN’ projesi kapsamında; engelli ve engelli olmayan çocuklarla birlikte hazırlanan Engelli Hakları Sözleşmesi-Çocuklar İçin Sadeleştirilmiş Metin tamamlanmıştır.

Kitapçığın PDF haline linkten ulaşabilirsiniz.

https://cocuklarinkatilimhakki.spinabifida.org.tr/wp-content/uploads/2022/06/Engelli-Haklari-Sozlesmesi-Cocuklar-Icin-Sadelestirilmis-Metin-1.pdf